FAQ items aan het laden...

Samenwerken & verbinden

Wij werken nauw samen met Haarlemmermeerse maatschappelijke ondernemingen en daaruit is een werkgroep ontstaan;
Werkgroep Samenwerken & Verbinden.

2 augustus jl. hebben de volgende partijen een convenant getekend:

⦁ Stichting Maatvast (maatschappelijke betrokkenheid)
⦁ Het Cultuurgebouw (het centrum voor kunst en cultuur)
⦁ Stichting Leergeld
⦁ De Meerkerk
⦁ Stichting Make a Child Happy

Ook werken wij samen met ondersteunende stichtingen als:
⦁ Sociaal Werkers uit de wijken
⦁ Stichting Prakkie Hoofddorp
⦁ Jeugdland
⦁ Vakantiebank

Houvast aan de Landelijke campagne

Om kinderarmoede aan te pakken is het niet alleen belangrijk dat we landelijk delen, maar vooral lokaal doen. Met onze samenwerkingspartners zetten wij ons lokaal in tegen kinderarmoede. We leven in een welvarend land. Toch groeit 1 op de 11 kinderen in Nederland op in armoede. Wat is er nodig voor een samenleving waarin geen enkel kind meer de dupe is van armoede?
Haarlemmermeer telt 2500 geregisterde kinderen onder de normgrens, deelname onder andere aan de Voedselbank.
Door pandemie en de kinderopvangtoeslagenaffaire leven er nog vele kinderen net boven deze normgrens. De aantallen hiervan zijn nog niet bekend, gezinnen leven in schaamte. Het is vreselijk hoeveel kinderen er leven in verborgen armoede.
www.alliantiekinderarmoede.nl

Samenwerken met scholen

Er is intensief contact met directeuren van diverse basisscholen binnen Haarlemmermeer. De docenten zien dagelijks de pijn die kinderen ondervinden door hun leefsituatie. Deze kinderen hebben het moeilijk. Kunnen eigenlijk nooit iets leuks doen en lopen dagelijks met de last van de thuissituatie op hun schoudertjes. Bewezen is dat opgroeien in armoede vaak leidt tot fysieke en psychische klachten. Op latere leeftijd lopen deze kinderen grotere gezondheidsrisico’s.

Wij kunnen niet de problemen of de leefsituatie oplossen of veranderen. Wel kunnen wij zorgen dat deze kinderen even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse problemen. Een vriendelijk woord en een aai over de bol werkt al verlichtend. Signaleer de mensen en kinderen om je heen die het zo nodig hebben, zie hen staan! Het is onze intentie om het kind een ervaring te laten beleven dat het niet vergeet. Dat de ervaring als een ster in het geheugen staat, blije kinderen.
Een start en een houvast voor een fijnere toekomst.

Een reactie van een directeur van school:

Ik word emotioneel als ik zie wat de vakantie met het kind heeft gedaan. Een genot om te zien dat hij nu huppelend door de school gaat en hoe hij enthousiast verteld over zijn belevingen. Hij is zo blij, terwijl hij daarvoor stil en teruggetrokken was.

Wat betekent samenwerken?

Samenwerken voor de groep betekend:
Ons gezamenlijk inzetten om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, de kans te geven mee te doen in de maatschappij. Holistisch kijken en denken in mogelijkheden. Wij boeken eerder resultaat door korte lijnen te hanteren, naast het kind te gaan staan en gerichte hulp aan te bieden. Door kleinschalig te zijn kunnen wij kinderen persoonlijk uitnodigen om mee te doen. Dit geeft het kind het gevoel “ik hoor erbij, ze zien mij staan”. Het resultaat van gerichte aandacht draagt bij aan het verhogen van levenskwaliteit. Wij geven hiermee aan dat deelname aan onze projecten een meerwaarde is voor het kwetsbare kind.
Een reden dat wij met elkaar op staan voor de vele kinderen die bekend of niet bekend zijn bij de gemeente en door schaamte zich terug trekken.
Samen kunnen wij het verschil maken!

Tijdens het symposium over armoede.
Foto: Wilco Veerman