FAQ items aan het laden...

OVER DE STICHTING

Wij vinden dat ieder kind in onze gemeente Haarlemmermeer het verdient om kind te zijn. En daarom zijn wij er voor die kinderen die extra aandacht nodig hebben. Wij zijn er voor het welzijn van kinderen. Het gaat om kinderen die leven onder de normgrens, zieke kinderen en kinderen die één of beide ouders hebben verloren.
Wij zorgen dat deze kwetsbare kinderen even kunnen ontsnappen aan de dagelijkse problemen. Een korte vakantie, een dagje weg of een verjaardagsfeestje. Stichting Make a Child Happy maakt het mogelijk.

Samen staan wij sterk

Het ingezamelde geld gaat volledig naar de kinderen in onze gemeente Haarlemmermeer.
En om er extra zeker van te zijn dat het geld goed terecht komt, werken we nauw samen met de volgende hulpinstanties in Haarlemmermeer: Stichting Maatvast, de Voedselbank, Sociaal Makelaars en de gemeente zelf. Verder hebben we goed contact met huisartsen, schoolbesturen, want vergeet niet dat één op de negen kinderen in Nederland onder de normgrens leeft. Landelijk zijn dit 500.000 kinderen en in Haarlemmermeer leven er 3.400 kinderen onder de normgrens.
Deze kinderen hebben het moeilijk en kunnen nooit iets extra’s doen. Bewezen is ook dat opgroeien in armoede vaak leidt tot fysieke of psychische klachten en ook op latere leeftijd lopen deze kinderen grote gezondheidsrisico’s.
Wij kunnen de problemen niet oplossen, wij kunnen de situaties niet veranderen, wel kunnen wij zorgen dat het kind even kan ontsnappen aan de dagelijkse problemen.
Help deze kinderen aan een heerlijk dagje weg, een korte vakantie of een verjaardagsfeestje. Zelfs een kleine donatie, kan voor een kind al zoveel verschil maken. Even voelen ze dat ze erbij horen, even weer echt kind zijn. Onze intentie is om het kind een ervaring te laten beleven dat het niet vergeet. Dat de ervaring als een ster in het geheugen staat, blije kinderen. Aandacht geven, luisteren, gehoord voelen. Een houvast voor een fijnere toekomst.

“De dromen van vandaag, zijn het materiaal van de wereld van morgen.”
Anne Frank

Help ons dit mogelijk te maken. Donaties zijn welkom op NL61 RABO 0344 5498 44 t.n.v. Stichting Make a Child Happy Haarlemmermeer.